on Czech about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on German about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on English about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on Spanish about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on French about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on Greek about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on Italian about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on Dutch about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on Portuguese about Praktické informace o léčbě erekce a impotence

on Swedish about Praktické informace o léčbě erekce a impotencePraktické informace o léčbě erekce a impotence home page

 

 

Mužství jako symbol plodnosti
Praktické informace o léčbě erekce a impotence

 

 

 Men health. Praktické informace o léčbě erekce a impotence.

Definice erektilní dysfunkce

Za mužskými problémy v sexuálním životě se mohou skrývat závažná onemocnění nebo duševní poruchy.

Erektilní dysfunkce patří mezi nejčastější sexuální poruchy. Celosvětově jí trpí více než 100 milionů mužů. V České republice je to kolem 800 tisíc mužů ve věku 35 až 65 let a jejich počet se každým rokem zvyšuje zhruba o 40 tisíc.

Zůstat zdravým, to je přáním asi každého z nás... Avšak signál zůstat zdravým není pro naše tělo samozřejmostí. V dnešní uspěchané době často zažíváme pocit, že jsme bez energie, bez sil.

Při erektilní dysfunkci se pouze vzácně jedná o dlouhodobou nebo trvalou záležitost. Pokud se však tato porucha sexuální funkce projevuje při téměř každém styku a trvá delší dobu, může být projevem organické nebo těžší psychické nemoci.

Některé přehledy uvádějí, že přechodná nebo déle trvající erektilní dysfunkce se někdy v průběhu života vyskytuje u 30 % mužů.

Typickým příznakem impotence je změna kvality erekce, což se týká buď ztopoření nebo schopnosti udržení erekce, nebo obou. Známkou toho, že se jedná o organickou (tělesnou) impotenci, a ne o impotenci z psychických příčin, je neschopnost mít nebo udržet erekci ráno po probuzení.

Velké množství alkoholu poškozuje játra a díky tomu se testosteron ve Vaší krvi rychleji mění v estrogen. 75 procent chronických alkoholiků trpí erektilní dysfunkce. Kromě toho alkohol poškozuje nervová zakončení a zhoršuje vedení vzruchu.

Snížení Vaší sexuální výkonnosti mohou způsobit i drogy. K poruše erekce zákonitě vede dlouhodobé užívání opiátů (heroin, morfin, metadon), stimulancií (kokain, amfetaminy), psychedelických drog (LSD, extáze), těkavých nitritů (amylnitrit), marihuany, benzodiazepinů a barbiturátů.

Vysoký tlak neboli hypertenze patří mezi hlavní rizikové faktory kornatění tepen (aterosklerózy). Zatěžuje cévy a mění kvalitu jejich stěn. Postižené cévy nedokážou přivést dostatek krve k cílovým orgánům. Týká se to i penisu.

Erektilní dysfunkce může vznikat i jako nežádoucí účinek některých léků proti vysokému tlaku (antihypertenziv). Lékař má v takových případech možnost předepsat jiný lék, který je stejně účinný, ale na erekci nemá vliv.

Stres vyvolává v těle aktivaci obranných pochodů. Celý organismus se nastaví na to, aby byl schopen čelit krizi. Všechno, co se v něm odehrává, je pravým opakem toho, co je třeba k erekci.

Málo známým faktem je, že erektilní dysfunkce může vyvolat i příliš sedavý způsob života. Při dlouhém sezení dochází ke stlačování cév, které zásobují penis krví.

Předností léků vardenafil, tadalafil, sildenafil je velká účinnost a díky lokálnímu působení také minimum nežádoucích účinků.
Předstojná žláza

Prostata, která je tvořena buňkami hladkých svalů a žlázovou epiteliální tkání, je obklopena pevným vazivovým pouzdrem.

Žlázy umístěné v tkáni prostaty vytváří tekutinu bělavého vzhledu; při pohlavním styku dochází ke stahu svalů a k vytlačení této tekutiny do uretry, kde se smísí s dalšími tekutinami a spermiemi a vytvoří tak semeno.

Prostata prodělává během života muže mnoho změn. Při narození je velká asi jako hrášek. Až do puberty dojde jen k mírnému zvětšení, ale potom se začne rychle zvětšovat, až po dvacátém roce života dosáhne normální velikosti a tvaru v dospělosti - je asi velikosti vlašského ořechu. Potom se velikost prostaty asi do poloviny páté dekády života (kolem 45 let věku) nemění, ale pak se u většiny mužů začne znovu zvětšovat, což je podmíněno množením a dělením buněk, které se odborně nazývá benigní hyperplazie prostaty.
Andropauza

Hormonální změny související s věkem jsou velice dobře popsány u žen a hormonální substituce v období klimakteria je dnes téměř samozřejmostí. Také u mužů však dochází ve věku kolem 40-55 let k poklesu hormonální aktivity. Pro některé muže je toto období (andropauza) spojeno s postupnou a nepříjemnou změnou kvality života, poklesem jejich sexuality, nálady a energie.

Testosteron je hormon s jedinečným působením na mužské tělo. Tvoří se ve varlatech a v nadledvinkách. Pro muže má stejný význam jako má estrogen pro ženy. Testosteron napomáhá tvorbě bílkovin a je nezbytný pro normální sexuální chování a pro vznik erekce.

Asi od 30 let věku klesá hladina testosteronu, každých deset let zhruba o 10 procent. V těle se současně zvyšuje hladina jiného faktoru, a sice globulinu vázajícího pohlavní hormony (Sex Hormone Binding Globulin - SHBG). SHBG na sebe váže velkou část testosteronu, který v těle obíhá, a znemožní tak jeho působení na tělesné tkáně. Nenavázaná část testosteronu společně s částí jen lehce vázanou na albumin (bílkovina krevní plazmy) pak plní svou prospěšnou funkci a je známa jako "biologicky dostupný" testosteron.

Příznaky andropauzy mohou negativně ovlivnit kvalitu jejich života a mohou je vystavit dalším, dlouhodobým rizikům spojeným s nízkou hladinou testosteronu. Odhaduje se, že u 30 % padesátníků je pokles hladiny testosteronu již natolik výrazný, že může vyvolávat příznaky andropauzy nebo může tyto muže vystavit riziku jejich vzniku.

Při léčbě testosteronem pociťuje většina mužů větší vitalitu, pozoruje zlepšení ve schopnosti vydávat energii, zlepšení nálady, soustředění, kognitivních (rozpoznávacích) funkcí, zesílení libida, sexuální výkonnosti a zlepšení celkového pocitu zdraví a pohody. Tyto účinky jsou obvykle zaznamenány během 3-6 týdnů. Mezi další možné příznivé účinky patří zachování nebo zvýšení hustoty kostí, zlepšení tělesné kompozice, zvýšení objemu svalstva a svalové síly a také zlepšení prostorové orientace.
Praktické informace o léčbě erekce a impotence. Men health.
Open great world around us.


 

 Sitemap

Materiály uvedené na tomto webovém serveru na tematu Men health o Praktické informace o léčbě erekce a impotence může být použito k jakémukoli účelu včetně mimo jiné reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a umístění na webu. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

© Copyright 2007 Ireland Disability Group, Men health office.